• Rapporten en facturen worden automatisch opgeslagen in Google Drive